9 / 10
Nauczać z pasją, uczyć się z przyjemnością
"Zapraszam was do tego, byśmy wspólnie zastanowili się i uświadomili sobie, że wyłącznie ktoś, kto naucza z pasją może spodziewać się, że jego uczniowie będą przyswajali wiedzę z przyjemnością. Jedynie ktoś, kto sam trwa w zachwycie nad pięknem, może wprowadzić swoich uczniów na ścieżkę kontemplacji. Jedynie ktoś, kto wierzy w prawdę, której naucza może oczekiwać interpretacji zgodnych z tą prawdą. Jedynie ktoś, kto żyje w przestrzeni dobra – wyznaczanej przez sprawiedliwość, cierpliwość, szacunek dla inności w swojej pracy nauczyciela – może aspirować do tego, by formować serca tych, których mu powierzono. Kontakt z pięknem, dobrem, prawdą dopełniają człowieka i wprawiają go w swoiste uniesienie. To, co fascynuje, wyprowadza nas poza siebie i powala. Prawda w ten sposób napotkana, a raczej taka, która wychodzi nam na spotkanie, nas wyzwala" (23 kwietnia 2008; przemówienie do Stowarzyszeń Nauczycieli i Wychowawców).
+

© Pexels | CC0