1/10

Krzyż łaciński

(zwany także „crux ordinaria”) przedstawia ukrzyżowanie Chrystusa. Jest najpowszechniej używanym krzyżem w chrześcijaństwie, obok krzyża greckiego.
2/10

Krzyż grecki

z wszystkimi ramionami o takiej samej długości (jak znak „plus”) jest w powszechnym użytku od IV wieku.
3/10

Krzyż św. Klemensa

(zwany też marynarskim) – krzyż wpisany w kotwicę, wczesny symbol chrześcijański. Kształt nawiązuje do męczeńskiej śmierci św. Klemensa (cesarz Trajan miał wydać rozkaz wrzucenia go do morza z przywiązaną do szyi kotwicą). Jest to też symbol chrześcijańskiego „zakotwiczenia” w wierze.
4/10

Krzyż św. Piotra

(ma kształt odwróconego krzyża łacińskiego). Według niektórych starożytnych źródeł (jak pisma Orygenesa czy Euzebiusza) św. Piotr miał powiedzieć, że nie jest godzien umrzeć tak, jak Chrystus, dlatego został ukrzyżowany głową w dół.
5/10

Chi-Rho

nie jest to krzyż w dosłownym znaczeniu, ale chrystogram Chi-Rho (czy też Xi-Rho). Jest jednym z najwcześniejszych symboli używanych przez chrześcijan. Powstał z nałożenia na siebie pierwszych dwóch greckich liter chi „Χ” i Rho „Ρ” greckiego słowa Chrystus ΧΡΙΣΤΟΣ.
6/10

Krzyż koptyjski

Podobny do krzyża greckiego, ale z bogatymi zdobieniami i precyzyjną dekoracją, krzyż koptyjski jest używany zarówno w ortodoksyjnym Kościele koptyjskim, jak i Kościele katolickim obrządku koptyjskiego.
7/10

Chaczkar

Krzyż używany w Apostolskim Kościele Ormiańskim, jest również zwany „rozkwieconym” czy wręcz „skrzydlatym” krzyżem, ponieważ jego ramiona zwieńczone są bogatą roślinną ornamentyką.
8/10

Papieski krzyż

oznacza autorytet Ojca Świętego. Trzy poprzeczne ramiona odnoszą się do kształtu papieskiej tiary. Episkopalny krzyż, właściwy biskupom, ma dwie belki poprzeczne.
9/10

Krzyż jerozolimski

składający się z pięciu krzyży greckich, ma symbolizować pięć ran Chrystusa (albo Chrystusa i czterech Ewangelistów).
10/10

Krzyż św. Jakuba

Jego kształt nawiązuje do męczeńskiej śmierci apostoła (zginął przez ścięcie głowy mieczem). Ramiona i górna część krzyża mają kształt lilii. Był znakiem używanym przez działający w Hiszpanii od XII wieku Zakon Santiago (rycerski zakon św. Jakuba z Composteli). Muszle, znajdywane w pobliżu świątyni Santiago de Compostela, są także symbolem używanym przez pielgrzymów.