1 / 10
Krzyż łaciński
Zwany także „crux ordinaria”, przedstawia ukrzyżowanie Chrystusa. Jest najpowszechniej używanym krzyżem w chrześcijaństwie, obok krzyża greckiego.
+