2 / 10
Krzyż grecki
Z wszystkimi ramionami o takiej samej długości (jak znak „plus”) jest w powszechnym użytku od IV w.
+