6 / 10
Krzyż koptyjski
Podobny do krzyża greckiego, ale z bogatymi zdobieniami i precyzyjną dekoracją, krzyż koptyjski jest używany zarówno w ortodoksyjnym Kościele koptyjskim, jak i w Kościele katolickim obrządku koptyjskiego.
+

© Rod Waddington-(CC BY-SA 2.0)