7 / 10
Chaczkar
Krzyż używany w Apostolskim Kościele Ormiańskim, jest również zwany „rozkwieconym” czy wręcz „skrzydlatym” krzyżem, ponieważ jego ramiona zwieńczone są bogatą roślinną ornamentyką.
+

© Arabsalam-(CC BY-SA 3.0)