8 / 10
Papieski krzyż
Oznacza autorytet Ojca Świętego. Trzy poprzeczne ramiona odnoszą się do kształtu papieskiej tiary. Z kolei episkopalny krzyż, właściwy biskupom, ma dwie belki poprzeczne.
+

© Julia Pegado-(CC BY-SA 4.0)