9 / 10
Krzyż jerozolimski
Franciszkanie, którzy od ponad 800 lat opiekują się najważniejszymi miejscami Ziemi Świętej, wyjaśniają, że krzyż jerozolimski składa się z pięciu krzyży – cztery z nich oznaczają cztery Kościoły (ormiański, rzymskokatolicki, grekokatolicki, koptyjski) spotykające się w najważniejszym miejscu chrześcijaństwa – w Jerozolimie, miejscu męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (piąty krzyż). Z biegiem czasu dopisywano również inne znaczenia. Wg niektórych, pięć krzyży symbolizuje pięć ran Pana Jezusa.
+

© scottgunn-(CC BY-NC 2.0)