10 / 10
Jolanta
Błogosławiona Jolanta (1244-1298) była córką węgierskiego króla Beli IV i siostrą świętej Kingi. Jako kilkuletnia dziewczynka przyjechała do Krakowa na dwór siostry. Poślubiła księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego. Stworzyła z nim kochającą się i pobożną rodzinę. Oboje byli wzorem katolickich władców i wywierali wielki wpływ na otoczenie. Jolanta fundowała klasztory i kościoły i opiekowała się biednymi i chorymi, a po śmierci męża wstąpiła do klarysek.
+