7 / 10
Cecylia
Rzymska męczennica św. Cecylia jest patronką muzyków. Żyła ponoć na przełomie II i III wieku. Już we wczesnej młodości złożyła ślub czystości. Gdy rodzice wydali ją za mąż za pogańskiego młodzieńca Waleriana, w noc poślubną powiedziała mu o swojej wierze i uczynionym ślubie. Walerian i jego brat Tyburcjusz przyjęli chrzest. Wszyscy troje otaczali troskliwą opieką prześladowanych chrześcijan, a w końcu sami zostali zdemaskowani i skazani na śmierć.
+