8 / 10
Regina
Błogosławiona Regina Protmann (1552-1613) spędziła całe życie w Braniewie na Warmii. Kiedy miała 19 lat, według relacji jej spowiednika i kierownika duchowego, uznała „marność rzeczy przemijających i spraw doczesnych, poczuła wstręt do nich i niechęć”. Zwrot Reginy ku Bogu zbiegł się w czasie z grasującą w okolicy epidemią dżumy. Zamieszkała w skromnym, opustoszałym budynku, bez wygód i środków do życia. Odwiedzała i pielęgnowała chorych, troszczyła się o sieroty i ludzi osamotnionych. Zorganizowała szkołę dla dziewcząt. Modlitwą, słowem i czynem włączała się w działalność jezuitów mającą na celu odnowę religijno-moralną. Założyła Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny, o nieznanym dotąd profilu kontemplacyjno-czynnym.
+