9 / 10
Brygida
Założycielka zakonu brygidek święta Brygida Szwedzka (1303-1373) była wybitną postacią średniowiecznej Europy i została uznana za jedną z patronek naszego kontynentu. Pochodziła z rodziny spokrewnionej ze szwedzką dynastią królewską. Jako czternastolatka została wbrew swojej woli wydana za mąż. W małżeństwie dostrzegła jednak wolę Bożą i była dobrą żoną i matką. Wszystkie obowiązki potrafiła godzić z głębokim życiem wewnętrznym i trwaniem w mistycznej więzi z Bogiem. Zabierała głos w ważnych sprawach kościelnych i politycznych. Po śmierci męża postanowiła oddać się wyłącznie służbie Bożej. Długie godziny poświęcała modlitwie. Mnożyła akty umartwienia i pokuty. Jej pogrzebowi towarzyszyło wiele uzdrowień.
+