10 / 10
Modlić się o siły, aby dobrze wypełniać rolę towarzysza osobie w depresji, a także o uzdrowienie chorego.
+

© Shutterstock