2 / 10
Niektóre gesty czułości (uścisk dłoni, przytulenie, spojrzenie, uśmiech) są często skuteczniejsze od „mądrych słów”.
+

© Shutterstock