6 / 10
Sługa Boży Piotr Skarga (1536-1612)

Chociaż tuż po śmierci jezuity powszechne było przekonanie o jego świętości, proces beatyfikacyjny rozpoczął się dopiero w 2014 r. Był nadwornym kaznodzieją Zygmunta III Wazy i czołowym przedstawicielem kontrreformacji. Obrońca katolicyzmu, orędownik reform państwa i krytyk szlacheckiego rozpasania („Kazania sejmowe”). Jego „Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu” to jedna z najczęściej wydawanych polskich książek, która po rozbiorach pomagała utrzymać katolicyzm i polskość.

+

© Wikipedia | Domena publiczna