7 / 10
Bł. Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895)

Arcybiskup warszawski, który jako polityczny realista opowiadał się przeciwko wybuchowi powstania styczniowego. Jednakże po jego klęsce wystosował list do cara z prośbą o zaprzestanie represji, za co został zesłany. „Ten krajowi najlepiej służy, kto go prowadzi na drogi Boże, kto próbuje naprawić zaniedbania narodu” – napisał.

+

© Wikipedia | Domena publiczna