1 / 10
Izrael
Chrześcijanie w Jerozolimie zbierają się wzdłuż szlaku, który – jak wierzymy – przemierzał Chrystus, niosąc krzyż na Golgotę. Chcą w ten sposób podążać Jego śladami. To, co wydaje się najbardziej poruszające w tym wydarzeniu, to fakt, że niektórzy wierni nakładają na siebie swój krzyż, by poczuć ten sam ciężar, który miał na barkach Jezus, idąc na własną śmierć.
+

© Thomas Coex | AFP