9 / 10
Hiszpania
Jeśli widzieliście kiedykolwiek wielkanocne procesje, które odbywają się w Hiszpanii w Wielkim Tygodniu, a zwłaszcza w Wielki Piątek, mogliście być nieco zdziwieni, widząc pokutników przyodzianych w stroje podobne do tych, które nosili członkowie Ku Klux Klanu. Tymczasem te spiczaste nakrycia głowy są powrotem do hiszpańskiej inkwizycji. Tych, którzy zostali uznani winnymi jakiegoś czynu, zmuszano do założenia stożkowej czapki i publicznego przejścia ulicami miast. Pokutnicy narażani byli wówczas na szyderstwa i kpiny tłumów. Obecnie procesje z tradycyjnymi strojami całkowicie zmieniły swój charakter i są organizowane na pamiątkę Chrystusa i Jego drogi krzyżowej.
+

© AFP Photo | Cristina Quicler