4 / 11
Bracia Karamazow, Fiodor Dostojewski
Obie książki wielkiego rosyjskiego pisarza zostały włączone do Biblioteczki Papieża Franciszka wydanej przez Corriere della Sera. Papież w swoich wystąpieniach, pismach i wywiadach często nawiązywał do Dostojewskiego, który miał na niego głęboki duchowy wpływ.
+