7 / 11
Powrót syna marnotrawnego, Henri J.M. Nouwen
Do napisania refleksji na temat przypowieści zainspirowała o. Nouwena kontemplacja obrazu Rembrandta – Powrót Syna Marnotrawnego. Robert Moynihan w swojej książce o Franciszku (Pope Francis, Pray for Me) pisze, że ks. Henri Nouwen, były kapelan wspólnoty L’Arche (w Polsce znanej jako Fundacja Arka), jest ulubionym pisarzem papieża Franciszka (brak polskiego przekładu książki).
+