8 / 11
Splendor Kościoła, Henri de Lubac
Zanim kard. Bergoglio został wybrany na Stolicę Piotrową, często wspominał, że teolog, o. Henri de Lubac, miał na niego ogromny wpływ. Szczególnie w jednym z wywiadów przywołał postać tego duchownego w odniesieniu do tematu, który często pojawia się w czasie pontyfikatu Franciszka – duchowego przywiązania do rzeczy doczesnych: Jaka jest, według Ojca, najgorsza rzecz, która może zdarzyć się w Kościele? Bergoglio: Jest tym to, co de Lubac nazywa „duchowym przywiązaniem do rzeczy doczesnych”. To największe zagrożenie dla Kościoła, dla nas, którzy jesteśmy w Kościele. „To gorsze”, mówi de Lubac, „bardziej katastrofalne od niesławnego trądu, który oszpecił ukochaną Oblubienicę za czasów libertyńskich papieży”. Duchowe przywiązanie do rzeczy doczesnych oznacza stawianie siebie w centrum. To to, co Jezus zobaczył wśród Faryzeuszów: „…wy, którzy wychwalacie samych siebie. Którzy oddajecie cześć sobie nawzajem”.
+