5 / 10
Głód to nie tylko problem państw trzeciego świata – dotyczy on także ponad 16 milionów mieszkańców krajów rozwiniętych, w tym niektórych Polaków. Szczególnie narażone są osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu, chore psychicznie i dotknięte innymi przyczynami, które szczególnie utrudniają wyjście ze skrajnej biedy.
+

© Shutterstock