8 / 10
Światowe rolnictwo produkuje 2700 kalorii w przeliczeniu na osobę, a więc ilość wystarczającą do normalnego funkcjonowania człowieka.
+

© Pexels | CC0