6 / 10
Ważne, aby przed zakreśleniem granic ustanowić reguły, aby dziecko dokładnie wiedziało, jaką regułę naruszyło.
+

© Photo by Jordan Whitt on Unsplash