1 / 8
Pozostańcie wierni modlitwie
(...) chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym (...): nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18,1) – powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979 r., Przemówienie do pielgrzymów zgromadzonych w sanktuarium Matki Bożej
+

© Wojciech Laski/EAST NEWS