4 / 8
Służcie życiu!
Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście! Oby słowa te dotarły do wszystkich synów i córek Kościoła! Oby dotarły do wszystkich ludzi dobrej woli zatroskanych o dobro każdego człowieka i o przyszłość całego społeczeństwa! Encyklika Evangelium Vitae
+

© Eric Feferberg I Afp