5 / 8
Nie „więcej mieć” ale „bardziej być”
Wasze powołania i zawody są różne. Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku – na każdej z tych dróg – pozostaje „bardziej być” do „więcej mieć”. Ale nigdy samo „więcej mieć” nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi też perspektywę życia wiecznego. Gdańsk, 12 czerwca 1987 r., Homilia w czasie liturgii słowa do młodzieży na Westerplatte
+

© East News