6 / 8
Patrzcie w oczy Dobrego Pasterza
Proszę was, abyście te słabości, grzechy, wady, sytuacje, nazywali po imieniu. Abyście z nimi wciąż się zmagali. Abyście nie pozwolili się pochłonąć fali demoralizacji, zobojętnienia, upadku ducha. Dlatego patrzcie wciąż w oczy Dobrego Pasterza: „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23[22]). Kraków, 22 czerwca 1983 r., Homilia w czasie mszy beatyfikacyjnej o. Rafała Kalinowskiego i Brata Alberta – Adama Chmielowskiego
+

© JANUSZ ROSIKOŃ/FOTONOVA