7 / 8
Patrzcie z nadzieją w przyszłość!
Ewangelia, orędzie nadziei i autentycznej odnowy, przeznaczona jest dla każdej epoki i każdego człowieka. Przyjmijcie ją jako dar zbawienia; uczyńcie ją normą codziennego życia. Głoście ją i dawajcie o niej świadectwo. Bądźcie świadkami Chrystusa! Kowno, 6 września 1993 r., Spotkanie z młodzieżą na Stadionie Dariusa i Girenasa
+

© Gerard Julien I AFP