10 / 11
Jerzy (z greckiego: rolnik)
Święty Jerzy był oficerem rzymskim, urodzonym w Kapadocji; zmarł śmiercią męczeńską w Lyddzie, w Palestynie, za odmowę złożenia nakazanej przez Dioklecjana ofiary bóstwom rzymskim. „Złota Legenda” Jakuba de Voragine opiewa go w legendzie jako bohatera, który pokonał smoka –  z pomocą Chrystusa i pod znakiem krzyża, miał przebić bestię włócznią. To alegoria zwycięstwa wiary chrześcijańskiej nad diabłem. Jest niebiańskim Anglii, Etiopii i Gruzji.
+

© Shutterstock