11 / 11
Ksawery (od hiszpańskiej nazwy miasta Javier)
Św. Franciszek Ksawery urodził się w arystokratycznej rodzinie hiszpańskiej w 1505 roku. Choć jako dziedzic możnego rodu i obiecujący student Sorbony miał szansę na wielką karierę naukową, przyłączył się do św. Ignacego Loyoli, i wraz z nim i pięcioma innymi towarzyszami w 1534 r. złożył śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Ślubowali także podróż do Ziemi Świętej, by nawracać muzułmanów. Po zaakceptowaniu przez papieża Pawła III w 1540 r. nowego zakonu, Towarzystwa Jezusowego, Franciszek Ksawery został pierwszym jezuickim misjonarzem. Odwiedził wiele krajów Dalekiego Wschodu. Po śmierci jego ciało pozostało nienaruszone przez wiele miesięcy, do dziś spoczywa na wyspie Goa. Kanonizowany został przez Grzegorza XV w 1622 roku. W 1927 r. Pius XI ogłosił św. Franciszka Ksawerego patronem misji katolickich.
+

© Shutterstock