2 / 11
Kosma (z greckiego: harmonia)
Święty Kosma i jego brat, Damian, byli lekarzami. Przybyli z Arabii do Cyr w Syrii, aby opiekować się biednymi. Nie przyjmowali żadnej zapłaty za swoje usługi, i nawrócili wielu pogan. Podczas prześladowań Dioklecjana w 303 lub 310, Kosma i Damian zostali aresztowani na rozkaz Lizjasza, prefekta Cylicji. Nakazał im wyrzeczenie się wiary i kazał torturować. Pozostali jednak wierni Chrystusowi i obaj zostali ścięci.
+

© Shutterstock