3 / 11
Benedykt (z łaciny: błogosławiony)
Święty Benedykt urodził się około roku 480 w Nursji, we włoskiej Umbrii. Przyszedł na świat w zamożnej rodzinie, wysłano go więc do Rzymu na studia. Zanim je jednak skończył, wstąpił do wspólnoty klasztornej w Abruzzi. Trzy lata później zamieszkał samotnie w jaskini, w której spędził trzy lata. Uczniowie przyłączyli się do niego, założył więc wspólnotę, znaną później jako zakon benedyktynów. Prześladował ich jednak pewien zawistny ksiądz, schronili się więc na Monte Cassino – w pierwszym klasztorze benedyktynów. Święty Benedykt zmarł w 547 r. W 1964 roku Paweł VI obwołał go patronem Europy.
+

© Shutterstock