7 / 11
Franciszek (z łaciny: wolny)
Święty Franciszek z Asyżu był najstarszym synem bogatej rodziny kupieckiej, a młodość miał dość burzliwą. W wieku 23 lat, modląc się w kaplicy św. Damiana, usłyszał głos, który prosił go o „naprawę Kościoła w ruinie”. Przyjmując prośbę dosłownie, sprzedał cały towar ojca, by odnowić zrujnowaną kaplicę. Wściekły ojciec zaprowadził go przed oblicze biskupa. Franciszek oddał wszystkie swoje ubrania i oświadczył, że odtąd nie ma innego ojca, prócz Tego, który jest w niebie. Wypełniając Ewangelię, dosłownie, ruszył w drogę boso, ze sznurkiem w miejsce pasa, głosząc miłość Chrystusa. Przyłączyło się do niego wielu towarzyszy, opracował więc regułę zakonu Braci Mniejszych, czyli franciszkanów, która charakteryzowała się modlitwą, radością, ubóstwem, ewangelizacją i umiłowaniem Stworzenia. Służył Chrystusowi, służąc ubogim i trędowatym, i żyjąc w ubóstwie. Zmarł w 1226 r., został kanonizowany dwa lata później przez papieża Grzegorza IX. Jan Paweł II, w 1979 roku, ogłosił św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów.
+

© Shutterstock