9 / 11
Hipolit (z greckiego: ten, który powozi końmi)
Święty Hipolit, Grek z Aleksandrii, był największym teologiem i egzegetą swojej epoki. Zdecydowanie sprzeciwiał się reformom wprowadzonym przez papieża Kaliksta I, oskarżając go zwłaszcza o pobłażliwość w przyjmowaniu ponownie na łono Kościoła tych, którzy popełnili ciężkie grzechy. Grupa jego zwolenników wybrała go w 217 r. na biskupa Rzymu, dlatego zwany jest czasem antypapieżem. Zmarł śmiercią męczeńską w 235 roku, po pojednaniu się z Kościołem. Jest patronem strażników więziennych.
+

© Shutterstock