6 / 11
Barbara McClintock (1902-1992)
Botanika i genetyka, Nagroda Nobla Amerykanka, tytuł doktora botaniki otrzymała na Uniwersytecie Cornell w 1927 roku. Tam rozpoczęła karierę jako lider w rozwoju cytogenetyki kukurydzy, która była przedmiotem jej badań do końca życia. Pod koniec lat dwudziestych McClintock badała chromosomy i ich zmiany podczas rozmnażania u kukurydzy. Opracowała technikę wizualizacji chromosomów kukurydzy i zastosowała analizę mikroskopową, aby zademonstrować wiele podstawowych pomysłów genetycznych. Została uznana za jedną z najlepszych w tej dziedzinie, otrzymała prestiżowe stypendia i została wybrana członkiem National Academy of Sciences w 1944 r. Otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 1983 roku „za odkrycie ruchomych elementów genetycznych”, zwanych obecnie transpozonami.
+

© Wikipedia | Domena publiczna