10 / 11
Klara (z łaciny: jasna)
Św. Klara z Asyżu urodziła się w 1193 roku w bogatej i szlachetnej rodzinie. Opuściła bliskich mając lat 18, i przyjęła drogę życia św. Franciszka, którego spotkała w Asyżu. Zrezygnowała z małżeństwa z mężczyzną, którego przeznaczyli jej rodzice i poświęciła się Bogu. Założyła klasztor i napisała regułę zakonną, która opowiada się za radykalnym ubóstwem, głęboką pokorą i całkowitym zaufaniem do Boga. W 1252 r. papież Innocenty IV przyjął tę regułę, a 9 sierpnia 1253 r. ogłosił jej tekst w bulli „Solet annuere”.
+

© Shutterstock