11 / 11
Helena (z greckiego: słoneczny blask)
Św. Helena, matka cesarza Konstantyna, była służącą w oberży, kiedy poznała jego ojca, który opuścił ją dwadzieścia lat później. Kiedy Konstantyn został cesarzem, sprowadził matkę do Rzymu, wzniósł dla niej wspaniały pałac i kazał wybić monety z jej podobizną. W 326 roku Helena przyjęła chrześcijaństwo i udała się na pielgrzymkę do Jerozolimy. Była inicjatorką pierwszej renowacji miejsc świętych i rozpoczęła budowę trzech bazylik. Odkryła relikty Męki Pańskiej i zapoczątkowała pielgrzymki do Ziemi Świętej.
+

© Shutterstock