6 / 11
Małgorzata (z perskiego: perła)
Św. Małgorzata Szkocka była wnuczką króla Anglii, żoną króla szkockiego Malkolma III i matką ośmiorga dzieci. Bardzo angażowała się w zarządzanie królestwem i Kościołem, i starała się dostosować szkockie praktyki religijne do obrzędów Kościoła. Była bardzo pobożna i hojna wobec ubogich, dając w ten sposób doskonały przykład jako żona, matka i królowa. Zmarła w Edynburgu w 1093 roku. Jest patronką Szkocji.
+

© Shutterstock