7 / 11
Cecylia (z łaciny: ślepa)
Św. Cecylia urodziła się około roku 200 w bogatej rzymskiej rodzinie. Jako chrześcijanka składała wiele darów pierwszym papieżom. Według „Złotej Legendy” Jakuba de Voragine, została narzeczoną młodego poganina imieniem Walerian, którego nawróciła na chrześcijaństwo, potem zaś wspólnie nawrócili wielu Rzymian. Za swoją wiarę i odmowę kultu rzymskich bóstw oboje zostali ścięci.
+

© Shutterstock