8 / 11
Marta (z hebrajskiego: pani domu)
Św. Marta mieszkała w Betanii w czasach Jezusa, była siostrą Marii i Łazarza, tego, który został wskrzeszony przez Chrystusa. Marta gościła u siebie Jezusa (Łukasz 10-38), usługując mu gorliwie i besztając swoją siostrę Marię, która nie pomagała jej przy tym. Św. Teresa z Avila powiedziała: „Niech siostry pamiętają, że muszą być wśród nas te, które przygotowują posiłki Panu. Niech cieszą się, że służą Mu jak Marta”.
+

© Shutterstock