9 / 11
Św. Karol Lwanga. Członek plemienia Muganda, był przełożonym paziów królewskich. Poniósł śmierć męczeńską w wieku 21 lat, odmawiając wyrzeknięcia się wiary w Chrystusa.
+

© Rachel Strohm | CC BY-ND 2.0