1 / 11
Cele charytatywne
Królowa przekazuje pieniądze organizacjom charytatywnym w Windsor, gdzie kiedyś często spędzała święta. Podarowuje też drzewka szkołom i kościołom w Sandrigham, gdzie spędza je obecnie, a także katedrze św. Pawła i opactwu Westminster w Londynie, jak również katedrze św. Idziego i Cannongate Kirk w Szkocji.
+

© AFP