9 / 11
Świąteczne msze
Rodzina królewska wstaje wcześnie, aby wziąć udział we mszy o 9:00 rano, podczas której Królowa – która jest głową anglikańskiego kościoła – przyjmuje komunię. Następnie ich tradycją jest przejście – a częściej przejażdżka – do XVI-wiecznego kościoła Marii Magdaleny na terenie posiadłości Sandrigham, na wspólną mszę publiczną o godzinie 11:00.
+

© AFP