4 / 12
Nie bądź chciwy
„Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: «Nie opuszczę cię ani pozostawię»”. (Hbr 13, 5)
+

© Shutterstock