7 / 12
Przygotuj spadek dla twoich dzieci
„A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego”. (1 Tm 5, 8)
+

© SHUTTERSTOCK