9 / 12
Oddaj Bogu pieczę nad twoimi dobrami
„Czcij Pana [ofiarą] z twego mienia i pierwocinami całego dochodu, a twoje spichrze napełnią się zbożem i tłocznie przeleją się moszczem”. (Prz 3, 9-10)
+

© George Rudy - Shutterstock