5 / 12
Wielbłąd
We wnętrzu garba wielbłąda gromadzony jest tłuszcz, który stanowi zapas na czarną godzinę.
+