Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/12
W godzinę śmierci największym twoim pocieszeniem będą msze, w których za życia uczestniczyłeś.
2/12
Każda msza, w której uczestniczyłeś, będzie z tobą na Sądzie Ostatecznym i będzie za tobą orędować, abyś otrzymał przebaczenie.
3/12
Z każdą mszą zmniejsza się tymczasowa kara, jaka ci się należy za popełnione grzechy, proporcjonalnie do GORLIWOŚCI, z jaką w niej uczestniczysz.
4/12
Uczestnicząc pobożnie we mszy świętej, oddajesz najwspanialszy hołd Przenajświętszemu Człowieczeństwu Pana Jezusa. Dobrze przeżyta msza święta przewyższa twoje największe zaniedbania i uchybienia.
5/12
Dzięki dobrze odprawionej mszy świętej zostają ci przebaczone twoje grzechy lekkie, których pragniesz unikać i wiele innych, o których nawet nie wiesz. Dzięki mszy diabeł traci nad tobą władzę.
6/12
Dzięki uczestnictwu we mszy świętej ofiarujesz największe wsparcie duszom cierpiącym w czyśćcu.
7/12
Uczestnictwo we mszy świętej za życia daje więcej korzyści, niż wiele mszy oferowanych za ciebie po twojej śmierci.
8/12
Uwalniasz się od niebezpieczeństw i nieszczęść, które mogłyby ci się wydarzyć, gdybyś nie uczestniczył we mszy świętej.
9/12
Pamiętaj, że dzięki niej zmniejszasz czas twojego pobytu w czyśćcu.
10/12
Z każdą mszą podnosisz stopień twojej chwały w Niebie. Podczas mszy otrzymujesz od kapłana błogosławieństwo, które Bóg potwierdza w Niebie.
11/12
Podczas mszy świętej klękasz pośród niewidzialnych aniołów, którzy z czcią uczestniczą w Ofierze mszy świętej.
12/12
Gdy uczestniczymy we mszy świętej na cześć jakiegoś konkretnego świętego, oddając cześć Bogu przez łaski wypraszane u tego świętego patrona, zyskujemy jego ochronę i szczególną miłość, dzięki radości i szczęściu, których przysparzają jego dzieła.