1 / 12
W godzinę śmierci największym twoim pocieszeniem będą msze, w których za życia uczestniczyłeś.
+

© Tomas Robertson/Unsplash | CC0