2 / 12
Każda msza, w której uczestniczyłeś, będzie z tobą na Sądzie Ostatecznym i będzie za tobą orędować, abyś otrzymał przebaczenie.
+

© Z I/Unsplash | CC0