6 / 12
Dzięki uczestnictwu we mszy świętej ofiarujesz największe wsparcie duszom cierpiącym w czyśćcu.
+

© Annie Theby/Unsplash | CC0